Kategoriler

Guar Gum

Ana Sayfa/ Ürünler/ Kıvam Vericiler/ Guar Gum/

Geri Dön

Ürün Adı

Guar Gum

C.A.S. Numarası

9000-30-0

Ambalaj

25kg

Ürün Açıklaması


Hindistan, Bangladeş ve Pakistan’da binlerce yıldır yetişen Cyamopsis tetragonalubus ve Cyamopsis psoralaides isimli iki guar bitkisinden ekstrakte edilen guar gamın, insan ve hayvanlar için bir besin kaynağı olarak kullanımı da bulunmaktadır. 
 
           En iyi Hindistan ve Pakistan’ın kuzey batı kesimlerinde yer alan kumsu alanlarda yetişen guar gamın, fiyat düzeyinin belirlenmesinde önemli etkenlerden biri gelişme aralığı olan Temmuz ve Aralık ayları arasında gerçekleşen muson yağmurlarının görülme sıklığıdır. 
 
           Guar bitkisinin tohum endospermlerinin öğütülmesiyle elde edilen guar gam, gıda ve endüstriyel saflıkta olmak üzere iki tipte bulunmaktadır. Gıda saflığında olan tipi, saf öğütülmüş endosperm olmasına karşın, endüstriyel saflıkta olanı bazı kimyasal katkılar kullanılarak üretilmektedir.
 
            Keçi boynuzu gamı (LBG) gibi galaktomannan yapısında olan guar gam, D-mannoz ve          D-galaktoz birimlerinden oluşmakta olup, toz formunda suda çok iyi hidratlanabilmekte ve gıda sanayiinde bir çok uygulama alanı bulan koloidal çözeltiler vermektedir.
 
          Guar gamın, çeşitli uygulamalarda yararlı kılan özellikleri şöyle sıralanabilmektedir.
 
Isı uygulaması olmadığında bile yoğun bir kıvam oluşturabilmesi.
Soğuk ve sıcak suda kolaylıkla çözünmesi.
Ürünlerde arzu edilen yapıda film oluşturması.
Katıldığı sıvı yağ ve solventlere dayanıklılık kazandırması.
Ürünlerde daha iyi yoğunlukta kıvam oluşturması.
Su bağlama kapasitesinin yüksek olması.
İlave edildiği ürünlere yüksek viskozite kazandırması.
Uygulamalarda düşük sıcaklıklarda bile fonksiyon göstermesi.
 
        Olumsuz yönleri ise;.
 
Termal stabilitesinin olmaması.
Yüksek pH ve bakteriyel fermentasyona duyarlı olması şeklinde sıralanabilmektedir.
 
            Suda dağıtıldığında (dispers edildiğinde) hidrate olan guar gam, katıldığı ürünün viskozitesini hızla artırmakta, ısıtmadan 10-15 dakika içinde son viskozite değerinin yaklaşık yarısına ulaşmaktadır. 
 
 
 
              Nötral yapıda olan guar gam; diğer gıda bileşenleriyle uyumlu olup, nişasta, selüloz, agar,    K-karegenan ve ksantan gamla etkileşime girmektedir. Bu etkileşim, selülozla bağlanma şeklinde gerçekleşirken, suda çözünen proteinlerle ise viskozitede sinerjist bir artış olarak kendini göstermektedir. 
 
            Örneğin guar gam ve ksantan gam karışımında görülen viskozite; her bir gam ayrı ayrı kullanıldığında elde edilen değerlerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek kalmaktadır. 
 
            Guar gamla ile selüloz arasındaki intermoleküler etkileşim, özellikle yağların yerine kullanılabilen maddelerin (fat mimetic) üretiminde kullanılmaktadır.
 
       Guar gamın, endüstriyel uygulama alanları içinde gıda, eczacılık, kozmetik, kağıt, tekstil endüstrileri ile patlayıcı yapımı yer almaktadır. 
 
        Guar gam, gıda endüstrisinde başlıca süt, fırıncılık ürünleri ve sosların üretiminde kullanılmaktadır. Kullanım amaçları; su bağlama, buz kristallerinin büyümesini yavaşlatmak ve erimeyi geciktirmek olan guar gam;
 
eritme peynirlerinde sinerisisi minimize etmekte,
fırıncılık ürünlerinde yoğurma toleransı ve su tutma özelliği ile raf ömrünü arttırmakta,
dondurulmuş gıda ve dolgu sıvılarında sinerisisi engellemekte,
parsa yüzey kaplamalarının sürülebilirliğini kontrol etmekte,
işlenmiş gıdalarda stabilizatör görevi görmekte,
et ürünlerinde koruyucu ve lubrike edici ajan olarak kullanılmakta, bu ürünlerde daha düşük depolama kayıplarına yol açmakta,
konserve ürünlerinin dolumlarında kolaylıklar sağlamakta 
şekerleme ve fırıncılık ürünlerinde nem alıkoyucu ajan ve hamur kondisyoneri olarak ürünlerin tekstürü, renk tekdüzeliğini muhafaza etmekte ve sahip olduğu su tutma özellikleriyle sinerisisi önlemekte,
hazır gıda ve pudinglerde toppinglerin yapışması için jelleşme ajanı görevi görmekte,
içeceklerde ağızda iyi bir his vermekte ve ürün viskozitesini stabil kılmakta,
sos, turşu ve çorbalarda su-yağ fazını kontrol etmekte ve kristalizasyonu önlemekte, kıvam oluşturucu görevi görerek bu ürünlerin stabilitesini ve görünümünü geliştirmekte,
ekmek yapımında hamura düşük miktarlarda katılarak verimi arttırmakta, tekstürü geliştirmekte ve raf ömrünü arttırmakta,
dondurma, peynir, serbet ve sıvı süt ürünlerinde mükemmel bir tutucu ve stabilizatör görevi görmektedir.
 
           Eczacılık endüstrisinde guar gam, etkili bir tutucu, stabilizatör ve kıvam artırıcı görevi görmekte, özellikle tablet tipi ilaçların üretiminde ilaçların mikroenkapsülasyonunda tutucu ve parçalayıcı olarak uygulama alanı bulmaktadır.
 
Guar gam, kozmetik endüstrisinde;
 
özellikle şampuan ve diş macunlarında kıvam artırıcı ve süspanse edici ajan olarak kullanılmakta, 
krem ve losyonlarda kıvam oluşturucu ve koruyucu ajan olarak görev yapmakta, 
katıldığı diş macunu ve traş kremlerinin konuldukları kaplardan kolayca çıkarılmasını sağlamakta,
yine şampuanlarda daha iyi bir viskozite ve köpük stabilitesi vermektedir.
 
         Tekstil endüstrisinde boyutlama ve baskı amaçlı olarak kullanıldığında mükemmel bir film ve kıvam oluşturucu olarak görev yapmakta, ürünlerdeki eğrilik ve çarpıkları azaltmakta ve üretime etkinlik kazandırmaktadır. Ayrıca boyutlama sırasında yün ipliklerinin parçalanmasını azaltmaktadır.
 
         Kağıt endüstrisinde ise kağıtlara daha iyi yazma ve silme özellikleri veren, sertliği arttıran, gelişmiş yapışıcı özelliğinden dolayı iyi katlanma özellikleri kazandıran guar gam; baskı amaçlı kullanılan kağıtlara daha yoğun, kesif bir yüzey özelliği kazandırmaktadır.
         Patlayıcı yapımında ise guar gam, amonyum nitrat, nitrogliserin ve sıvı patlayıcılarla karışarak, nemli koşullarda bile ürünün patlayıcı özelliklerinin sürdürülmesini sağlamaktadır. 
 

# # # #